Vyhodnotenie súťaže September

Vyhodnotenie súťaže September

Vyhodnotenie súťaže September
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:

01. Ürge Aladár
02. Kukan Alex
03. Valentovičová Beáta
04. Javorka Tibor
05. Balogh Marek
06. Simonicsová Agneša
07. Klement Kitti
08. Likér Milan
09. Svitač Patrik
10. Nováková
11. Kovácsová Erika
12. Kimle
13. Močáryová Helena
14. Jaruska
15. Kovácsová Zuzana
16. Szombatiová Veronika
17. Asztalos Ondrej
18. Haris Erik
19. Kukan Alex
20. Hamranová Mária
21. Kiss Beáta
22. Mátyušová Oľga
23. Homola Tibor
24. Pastoreková Lívia
25. Csehová
26. Vörösová Kristína
27. Baka Michael
28. Dékányová Barbora
29. Garaiová Edita
30. Ancsin R.