Vyhodnotenie súťaže November

Vyhodnotenie súťaže November

Vyhodnotenie súťaže November
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Mgr.Asztalos Ondrej
02. Vechterová Mirka
03. Takács Jozef
04. Ádámka Mária
05. Smolková Maria
06. Tarnai Zoltán
07. Varga Emil
08. Lengyel Peter
09. Haris Ján
10. Nagyová Alžbeta
11. Kissová Eva
12. Péntek Kristína
13. Tárnoková Zajac Adriana
15. Záčeková Gabriela
16. Vassová Adrianna
17. Bašternák František
18. Kozma Štefan
19. Zachorec Juraj
20. Polačeková Monika
21. Eva Moronga Tyukos
22. Kakaš Ladislav
23. Tkáčiková Jana
24. Pavlík Anikó
25. Guttmann Ildikó
26. Holec Mikuláš
27. Pogányová Alžbeta
28. Polková
29. Mlacák Ladislav

30. Tóth Róbert