Vyhodnotenie súťaže Jún

Vyhodnotenie súťaže Jún

Vyhodnotenie súťaže Jún
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Mitníková Zita
02. Ádámka Mária
03. Sztankó Gabriel
04. Bieľ Vendelín
05. Kriška Michal
06. Horváth Zoltán
07. Novák Michal
08. Fördős Zsuzsa
09. Puška David
10. Moravčík Tibor
11. Šupica Július
12. Takács Jozef
13. Ševčíková Eva
14. Kraslan Ján
15. Lorencová Dagmar
16. Sláviková Bibiána
17. Szántóová Lucia
18. Szomik Silvia
19. Zajac Tomáš
20. Tóth Róbert
21. Szabóová Marta
22. Kárpáti Štefan
23. Hegedűs Ferenc
24. p. Ďuriš
25. Seifert Norbert
26. Jankó Juraj
27. Ďurčovič Zsolt
28. Rajkó Jozef
29. Kissová Alžbeta
30. Ruško Jozef