Vyhodnotenie súťaže Január

Vyhodnotenie súťaže Január

Vyhodnotenie súťaže Január
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Vozáriková Marta
02. Valíčková Adriana
03. Vanya Enikő
04. Botlik Anton
05. Recska Ildikó
06. Répásiová
07. Ševčík Norbert
08. Pavlík Anikó
09. Cifrová Perla
10. Asztalos Vilmos
11. Dluhošová
12. Ostružlík Ladislav
13. Tamási Štefan
14. Javorka Tibor
15. Gogola V.
16. Hulko Peter
17. Kollárovič Tibor
18. Fördősová Terézia
19. Gálová Monika
20. Zahorec Zoltán
21. Tarnai Zoltán
22. Tonka Imre
23. Teplická Terézia
24. Nováková
25. Uzsák Rudolf
26. Polačiková Monika
27. Lednáková Alžbeta
28. Tóthová Katka
29. Dékány Barbara
30. Bencsiková Mária
31. Poništová Sonička