Vyhodnotenie súťaže Máj

Vyhodnotenie súťaže Máj

Vyhodnotenie súťaže Máj
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Lővinger Martin
02. Hudák Jozef
03. Rajkóová Judita
04. Kóša Ilona
05. Nyúl Ildikó
06. Senkár Teodor
07. Nagyová Kristína
08. Kollár Marian
09. Korineková Gabriela
10. Vlasáková Ildikó
11. Mátyusová Laura
12. Šnejdrla Jaroslav
13. Teplická Terézia
14. Czibor Henrietta
15. Práznovská Mária
16. Pálinkás Csilla
17. Kollárovič Robert
18. Ondrušeková Mária
19. Kárpáti Štefan
20. Varga Robert
21. Strachan Ján
22. Baráth
23. Vajda Jozef
24. Kiss Laci
25. Nagy Jozef
26. Bartoš Roman
27. pani Csehová
28. p.Miskovics
29. Kovács Orsi
30. Benyó Gabriel
31. Farkašová