Vyhodnotenie súťaže Február

Vyhodnotenie súťaže Február

Vyhodnotenie súťaže Február
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Fekete Július
02. Szuri Dezider
03. Lovász A.
04. Kiss-Pisti Erika
05. Vincze Zsuzsa
06. Brndiar Palo
07. Kecskés Peter
08. Valentovičová Beáta
09. Szabóová Marta
10. p.Tóth
11. Zácsik Viliam
12. Botló Attila
13. Balla Peter
14. Kimle Ladislav
15. Jankovičová
16. Jankó Juraj
17. Sobolovsky Géza
18. Vechterová Mirka
19. Cseh Blažej
20. Kutrucová Eva
21. Rajkó Jozef
22. Vajda Jozef
23. Mgr. Szolgayová Marta
24. MvDr Ballová Katarína
25. Vargová Ingrida
26. Polačeková Monika
27. Micháleková Nagyová Judit
28. Likér Milan
29. Jurčík Pavol