Vyhodnotenie súťaže Apríl

Vyhodnotenie súťaže Apríl

Vyhodnotenie súťaže Apríl
Vyhodnotenie súťaže📣
Súťaž sa bude vyhodnocovať 🎰 každý deň, ako sme aj písali v predošlom príspevku. V tomto príspevku každý deň uvidíte nového výhercu. Budeme ho aktualizovať každý deň.
✔️Výhercovia na tento týždeň sú nasledovné:
01. Tárnokova Silvia
02. Kurjatková Lásiková Milada
03. Feketeová Helena
04. Nagyová Ida
05. p.Miglec
06. p.Čekeš
07. Gerencséri
08. Bédiová Martina
09. Mésároš František
10. p.Bartko
11. Csengődi Éva
12. Tabiová Valéria
13. Jedličková T.
14. Garaiová Edita
15. Tkáčiková Janka
16...Vörös Jozef
17. Tóthová Noémi
18. Švantnerová Beata
19. Papová Dominika
20. Kecskés Szilveszter
21. Gyarmati Anna
22. Radošická Georgína
23. Mgr. Szolgayová
24. Bobeková
25. Keszeg Sz.
26. Gulyásová Ingrid
27. Mažár Peter
28. Kozola Štefan
29. Kiss-Pisti Erika
30. Mihalík Károly